• Vitajte na EDUPAGE stránkach našej školy

    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim účtom a skontrolujte si Vaše známky a rozvrh.
    • Vitajte na EDUPAGE stránkach našej školy

    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim účtom a skontrolujte si Vaše známky a rozvrh.
    • Vitajte na EDUPAGE stránkach našej školy

    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim účtom a skontrolujte si Vaše známky a rozvrh.
    • Priateľský
    • We love our children
    • Skúsený
    • Professional teachers
    • Športy
    • Lots of to choose
    • Online služby
    • Sofisticated elearning
   • Ďakujeme za návštevu na DOD 2017!

   •  

    Naša škola pripravuje žiakov v učebných, študijných a nadstavbových odboroch. Ponúkame učebné stavebné odbory murár, inštalatér a stolár. Výučný list majú možnosť získať žiaci v učebných odboroch so zameraním na služby - kuchár, čašník, servírka, kaderník, cukrár a v tomto školskom roku sme otvorili štvorročný učebný odbor cukrár kuchár. Absolventi týchto odborov majú možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odboroch stavebníctvo, vlasová kozmetika a spoločné stravovanie a získať úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Žiaci na našej škole majú tiež možnosť absolvovať štvorročné študijné odbory - pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch, kozmetička vizážistka, kuchár, čašník, servírka. Naši absolventi majú značne vysokú uplatniteľnosť na trhu práce. 

 • Najnovšie

  Novinky

    • Súťaž v sudoku

     18. december 2017

     Posledný predvianočný týždeň sme začali v pondelok 18. 12. 2017 školskou súťažou v sudoku. Súťaže sa zúčastnilo 13 žiačok a žiakov študijných a učebných odborov. Medzi súťažiacich prišla aj pani zástupkyňa PaedDr. Milena Dobrovodská a zapojila sa z časových dôvodov len do prvého kola, ale s najlepším výsledkom tohto kola. Ďakujeme za účasť 😊 a motiváciu pre našich žiakov! Súťaž mala dve kolá, v každom kole sa riešili 2 sudoku. Jeden žiak súťaž vzdal v prvom kole, dvaja boli neúspešní, ostatní žiaci úspešne vyriešili prvé alebo aj druhé kolo. Na prvom mieste skončil Denis Vaško (Ludo) z III.A – úspešne a najrýchlejšie vyriešil obe kolá. Druhú priečku obsadil Matej Kajdači z II.B a tretie miesto získal Lukáš Lancz z II.NA.

    • Imatrikulačky

     12. december 2017

     Je zvykom, že imatrikuláciu prvákov v našej škole organizujú žiaci II. ročníka študijného odboru pracovník marketingu v rámci odborného výcviku. Dlho sme sa na tento deň pripravovali, po rôznych návrhoch sme sa konečne dohodli a pripravili sme scenár, ktorý sme potom veľakrát menili. Deň „D“ nastal v utorok 12.12. 2017, po tretej vyučovacej hodine sme priviedli nič netušiacich prvákov do vyzdobenej kinosály, hneď pri vchode sme ich označkovali srdiečkom na líce a usadili na miesta. Moderátorky Barbora Hrkeľová a Lucia Gábrišová privítali p. zástupkyňu, p. učiteľky a prítomných prvákov a zahájili imatrikuláciu. Pripravili sme si pre prvákov krátky program – tanečnú súťaž Letś Dance v našom podaní, naše úžasné tančeky hodnotila odborná porota bodovaním a vtipnými komentármi. Potom už nasledovali disciplíny, ktoré museli prváci splniť, aby boli prijatí do radov študentskýc

    • 15. ročník „MELOUNOVÝ ŠAMPIONÁT“ Třebíč

     Dňa 15. júna 2017 sa konal v rámci JUNIOR SHOW v Třebíči 15. ročník súťaže MELOUNOVÝ ŠAMPIONÁT, ktorej usporiadateľom je tradične OA a HŠ Třebíč a CZECH CARVING STUDIO, s. r. o.

     Súťaž sa skladala z troch kategórií. Najprestížnejšej kategórie súťaže sa zúčastnila aj Ing. Jankovičová Martina (učiteľka odborných predmetov). Úlohou súťažiacich v kategórii A bolo vyrezať v časovom limite 3 hodiny jeden vodný melón + ďalšie štyri suroviny na tému „SVADBA“.

   • Exkurzia 1. ročník PMG
    • Exkurzia 1. ročník PMG

     Dňa 29. mája 2017 sme sa zúčastnili odbornej exkurzie pod vedením Ing. Jankovičovej. V rámci exkurzie sme navštívili cestovné kancelárie (CK) a cestovné agentúry (CA) v meste Trnava.

     Na pešej zóne v Trnave je situovaných hneď niekoľko CK a CA. Nakoľko v cestovných kanceláriách je vzhľadom na blížiacu sa letnú dovolenkovú sezónu viac klientov, rozdelili sme sa do dvojíc a tak sme vstupovali do pobočiek, aby sme nerušili pracovníkov pri práci. Navštívili sme: CK Globtour, CK Kartago tours, CK Fischer a CA HELL TOUR. Všímali sme si dispozičné riešenie pobočky, pýtali sme sa na najnavštevovanejšie destinácie a sledovali sme aj správanie sa zamestnancov a ich komunikáciu s klientom.

  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
 • Zvonenia

  Utorok 16. 1. 2018
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 1685794