• Priateľský
    • We love our children
    • Skúsený
    • Professional teachers
    • Športy
    • Lots of to choose
    • Online služby
    • Sofisticated elearning
   • Naša škola pripravuje žiakov v učebných, študijných a nadstavbových odboroch. Ponúkame učebné stavebné odbory murár, inštalatér a stolár. Výučný list majú možnosť získať žiaci v učebných odboroch so zameraním na služby - kuchár, čašník, servírka, kaderník, cukrár a v tomto školskom roku sme otvorili štvorročný učebný odbor cukrár kuchár. Absolventi týchto odborov majú možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odboroch stavebníctvo, vlasová kozmetika a spoločné stravovanie a získať úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Žiaci na našej škole majú tiež možnosť absolvovať štvorročné študijné odbory - pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch, kozmetička vizážistka, kuchár, čašník, servírka. Naši absolventi majú značne vysokú uplatniteľnosť na trhu práce. 

 • Najnovšie

  Novinky

    • Exkurzia na veľtrh ITF Slovakiatour a Danubius Gastro

     26. január 2018

     Dňa 26. januára sme navštívili so žiakmi 2. a 3. ročníka študijného odboru pracovník marketingu a študijných a učebných odborov kuchár, čašník a cukrár v rámci odbornej exkurzie Veľtrh ITF Slovakiatour a Danubius Gastro.

     Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. Každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. Prezentuje sa tu portfólio cestovných kancelárií, jednotlivé regióny Slovenska ako aj turistické informácie sprostredkované zahraničnými centrálami krajín. Študenti sa tak oboznámili s prezentáciou a propagačnými prostriedkami firiem a organizácií cestovného ruchu, upevnili si vedomosti získané na hodinách odborných predmetov a rozšírili ich o nové poznatky.

    • Súťaž v sudoku

     18. december 2017

     Posledný predvianočný týždeň sme začali v pondelok 18. 12. 2017 školskou súťažou v sudoku. Súťaže sa zúčastnilo 13 žiačok a žiakov študijných a učebných odborov. Medzi súťažiacich prišla aj pani zástupkyňa PaedDr. Milena Dobrovodská a zapojila sa z časových dôvodov len do prvého kola, ale s najlepším výsledkom tohto kola. Ďakujeme za účasť 😊 a motiváciu pre našich žiakov! Súťaž mala dve kolá, v každom kole sa riešili 2 sudoku. Jeden žiak súťaž vzdal v prvom kole, dvaja boli neúspešní, ostatní žiaci úspešne vyriešili prvé alebo aj druhé kolo. Na prvom mieste skončil Denis Vaško (Ludo) z III.A – úspešne a najrýchlejšie vyriešil obe kolá. Druhú priečku obsadil Matej Kajdači z II.B a tretie miesto získal Lukáš Lancz z II.NA.

    • Imatrikulačky

     12. december 2017

     Je zvykom, že imatrikuláciu prvákov v našej škole organizujú žiaci II. ročníka študijného odboru pracovník marketingu v rámci odborného výcviku. Dlho sme sa na tento deň pripravovali, po rôznych návrhoch sme sa konečne dohodli a pripravili sme scenár, ktorý sme potom veľakrát menili. Deň „D“ nastal v utorok 12.12. 2017, po tretej vyučovacej hodine sme priviedli nič netušiacich prvákov do vyzdobenej kinosály, hneď pri vchode sme ich označkovali srdiečkom na líce a usadili na miesta. Moderátorky Barbora Hrkeľová a Lucia Gábrišová privítali p. zástupkyňu, p. učiteľky a prítomných prvákov a zahájili imatrikuláciu. Pripravili sme si pre prvákov krátky program – tanečnú súťaž Letś Dance v našom podaní, naše úžasné tančeky hodnotila odborná porota bodovaním a vtipnými komentármi. Potom už nasledovali disciplíny, ktoré museli prváci splniť, aby boli prijatí do radov študentskýc

    • 15. ročník „MELOUNOVÝ ŠAMPIONÁT“ Třebíč

     Dňa 15. júna 2017 sa konal v rámci JUNIOR SHOW v Třebíči 15. ročník súťaže MELOUNOVÝ ŠAMPIONÁT, ktorej usporiadateľom je tradične OA a HŠ Třebíč a CZECH CARVING STUDIO, s. r. o.

     Súťaž sa skladala z troch kategórií. Najprestížnejšej kategórie súťaže sa zúčastnila aj Ing. Jankovičová Martina (učiteľka odborných predmetov). Úlohou súťažiacich v kategórii A bolo vyrezať v časovom limite 3 hodiny jeden vodný melón + ďalšie štyri suroviny na tému „SVADBA“.

  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
 • Zvonenia

  Streda 21. 3. 2018
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 1739787