• Priateľský
    • We love our children
    • Skúsený
    • Professional teachers
    • Športy
    • Lots of to choose
    • Online služby
    • Sofisticated elearning
   •  

    Naša škola pripravuje žiakov v učebných, študijných a nadstavbových odboroch. Ponúkame učebné stavebné odbory murár, inštalatér a stolár. Výučný list majú možnosť získať žiaci v učebných odboroch so zameraním na služby - kuchár, čašník, servírka, kaderník, cukrár a v tomto školskom roku sme otvorili štvorročný učebný odbor cukrár kuchár. Absolventi týchto odborov majú možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odboroch stavebníctvo, vlasová kozmetika a spoločné stravovanie a získať úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Žiaci na našej škole majú tiež možnosť absolvovať štvorročné študijné odbory - pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch, kozmetička vizážistka, kuchár, čašník, servírka. Naši absolventi majú značne vysokú uplatniteľnosť na trhu práce. 

 • Najnovšie

  Novinky

    • Exkurzia do pivovaru Steiger vo Vyhniach

     Predmetová komisia prírodovedných predmetov zorganizovala 29. mája 2018 naplánovanú exkurziu v rámci svojich predmetov chémia, geografia a informatika do najstaršieho slovenského pivovaru Steiger. Exkurziu absolvovali žiaci 3. ročníka odborov kuchár, pracovník marketingu, kozmetička vizážistka a žiaci 1. ročníka učebného odboru kaderník, stolár a nadstavbového odboru vlasová kozmetika.

    • Odborná exkurzia Smolenice

     V piatok 18. mája 2018 sa študenti druhého ročníka študijného odboru pracovník marketingu zúčastnili odbornej exkurzie v Smoleniciach, ktorej cieľom bolo využiť nadobudnuté vedomosti získané na odborných predmetoch a správne ich aplikovať priamo v teréne. Študenti absolvovali turistický okruh v okolí Smoleníc a počas túry informovali o jednotlivých zaujímavostiach primárnej aj sekundárnej ponuky CR. Pri svojich prezentáciách zistili, že práca sprievodcu naozaj nie je jednoduchá a vyžaduje poctivú prípravu, fyzickú kondíciu, pohotovosť aj kreatívnosť. Okrem odbornej prípravy študentov mala exkurzia aj zdravotný účel, pretože pohybu na čerstvom vzduchu nie je nikdy dosť.

   • Praktická maturita
    • Praktická maturita

     MATURITA AKO HRA

     Tento školský rok si študenti študijného odboru pracovník marketingu pripravili netradičnú formu maturitnej skúšky. Zorganizovali pre svojich spolužiakov „ANIMAČNÝ DEŇ“, v ktorom jednotlivé dvojice maturantov realizovali animačné aktivity so zameraním na zábavu, šport, vedomosti a tvorivosť. V kuchynke maškrtiek súťažili v rýchlosti prípravy chuťoviek a dezertov, pričom si súťažiaci preverili nielen svoju nápaditosť, ale pohladili aj svoje chuťové poháriky. Svoje mozgové bunky potrápili vedomostnými kvízmi. V kútiku spoločensko-zábavných aktivít vládla veselá nálada. Svoju energiu si žiaci vybili v športovo-pohybových aktivitách v našej telocvični. Víťazi jednotlivých kategórií boli ocenení cenami, ktoré maturanti sami vytvorili alebo získali od sponzorov. Maturita bola zaujímavá, niesla sa v dobrej nálade, ktorú je vidieť aj v priloženej fotogalérii.

   • Deň Zeme 2018
    • Deň Zeme 2018

     Pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríl), ktorý vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia sa na našej škole uskutočnili aktivity. Ich cieľom bolo pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou.

     Žiaci nadstavbového štúdia (II.NA) prečítali do školského rozhlasu krátke príspevky o potrebe a význame ochrany prírody a na vyhradenom mieste pri budúcom bylinkovom záhone zasadili s RNDr. Annou Janečkovou dva kríčky čiernych a červených ríbezlí. Ríbezle patria medzi najdôležitejšie a najviac pestované druhy ovocia. Pre vysoký obsah vitamínu C sa im hovorí „citrónovník severu".

    • Exkurzia na veľtrh ITF Slovakiatour a Danubius Gastro

     26. január 2018

     Dňa 26. januára sme navštívili so žiakmi 2. a 3. ročníka študijného odboru pracovník marketingu a študijných a učebných odborov kuchár, čašník a cukrár v rámci odbornej exkurzie Veľtrh ITF Slovakiatour a Danubius Gastro.

     Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. Každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. Prezentuje sa tu portfólio cestovných kancelárií, jednotlivé regióny Slovenska ako aj turistické informácie sprostredkované zahraničnými centrálami krajín. Študenti sa tak oboznámili s prezentáciou a propagačnými prostriedkami firiem a organizácií cestovného ruchu, upevnili si vedomosti získané na hodinách odborných predmetov a rozšírili ich o nové poznatky.

    • Súťaž v sudoku

     18. december 2017

     Posledný predvianočný týždeň sme začali v pondelok 18. 12. 2017 školskou súťažou v sudoku. Súťaže sa zúčastnilo 13 žiačok a žiakov študijných a učebných odborov. Medzi súťažiacich prišla aj pani zástupkyňa PaedDr. Milena Dobrovodská a zapojila sa z časových dôvodov len do prvého kola, ale s najlepším výsledkom tohto kola. Ďakujeme za účasť 😊 a motiváciu pre našich žiakov! Súťaž mala dve kolá, v každom kole sa riešili 2 sudoku. Jeden žiak súťaž vzdal v prvom kole, dvaja boli neúspešní, ostatní žiaci úspešne vyriešili prvé alebo aj druhé kolo. Na prvom mieste skončil Denis Vaško (Ludo) z III.A – úspešne a najrýchlejšie vyriešil obe kolá. Druhú priečku obsadil Matej Kajdači z II.B a tretie miesto získal Lukáš Lancz z II.NA.

  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
 • Zvonenia

  Streda 16. 1. 2019
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 2107968