• Školský podporný tím

      • Mgr. Jana Malovcová

      •  

        

       Miestnosť č.105 (internát, 1.poschodie, od schodiska vľavo)

       Email: psychologickasos@gmail.com

       Tel.kontakt:  0948  292 565

       Objednávanie na konzultácie: prostredníctvom konzultačných hodín cez Edupage, prípadne mailom, telefonicky​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

       ​​​​​​​

     • Náplň práce

     •  

      • prevencia pred patologickým správaním žiakov (agresivita, šikana, kyberšikana a iné)
      • preventívne programy na rozvoj pozitívnych vlastností žiakov ako kooperácia, empatia, prosociálnosť
      • rozvoj osobnosti žiakov
      • individuálne konzultácie so žiakmi, rodičmi a učiteľmi 
      • dlhodobé poradenstvo žiakom, rodičom a učiteľom vo vybraných témach školskej psychológie
      • orientačná diagnostika, napríklad na zistenie osobnostných čŕt žiakov, sociálnych vzťahov v triede, úzkostí, depresie a pod.
      • psychoterapeutické metódy na poskytnutie relaxácie a krátkodobého terapeutického pôsobenia
      • intervencie v akútnych prípadoch, ktoré sa v školskom prostredí vyskytnú (napr. pri zistení šikanovania v škole, konfliktoch, narušených sociálnych vzťahoch, panických atakoch a pod.)